ESPAÑA.jpg

ACTIVIDADES


Actividade -1.1- De ríos.pdf
Actividade 1.1- De ríos.pdf
Actividade 2.1 .De lonxitude dos ríos do E.Español.pdf
Actividade 2.2-De vertentes peninsulares.pdf
Actividade -2.3-Caracteristicas dos ríos do E.Español.pdf
Actividade 2.4-Corte lonxitudinal do E.Español.pdf
Actividade 3.1.1-De comunidades e capitais.pdf
Actividade 3.2 - De superficie.pdf
Actividade 3.2 . De Superficie.pdf
Actividade 4.2 De cidades.pdf
Actividade - 4.3 - De provincias.pdf
Actividade 4.4-De provincias.pdf
Actividade -5- De Capitais e Comunidades Autónomas.pdf
Actividade 5.1-De capitais de provincias.pdf
Actividade 5.2-De cidades.pdf
Actividade 7.1-De ríos-cabos-montañas.pdf
Actividade 8.1-De Cabos-Cidades e Ríos.pdf
Actividade - 9.1-De comunidades.pdf
Actividade 10.1 De cumios e ríos.pdf
Actividade 11.1-Quebracabezas peninsular.pdf
Actividade 11.2-Quebracabezas peninsular.pdf
Actividade 14.De cidades e ríos
Actividade-15-De Cidades e Ríos
Actividade- 16-De Cabos e Picos
Actividade-17-De cabos e sistemas montañosos.pdf
Actividade-18-Sopa de letras e picos.pdf
Actividade-19-De sílabas e capitais autónomas.pdf
Actividade-20-De capitais e comunidades autónomas.pdf
Actividade-21-De sílabas e provincias.pdf
Actividade 21-1-De sílabas.Ríos e cabos
Actividade-22-De picos.pdf
Actividade 22.1-De cumios importantes do relevo español.pdf
ACTIVIDADE-23-De cordilleiras e cumios importantes.pdf
Actividade-24-De poboación e comunidades autónomas.pdf
Actividade-25-De poboación e provincias.pdf
Actividade-26-De poboación e cidades.pdf
Actividade-27-De provincias limítrofes.pdf
Actividade-28-Coñecer o E.Español.pdf
Actividade-29-Coñecer o E.Español.pdf

Actividade-35-Climas do E. Español.pdf
Actividade -35.1. Climas do E.Español.pdf
Actividade - 35.1 - Climas do E.Español.pdf
Actividade-35.1.2-Factores que inflúen no caudal dun río.pdf
Actividade-36-Climas do estado español.pdf
Actividade-36-Comentario-climas do E.Español.pdf
Actividade 36.1-De precipitacións na Península Ibérica.pdf
Actividade 36.2-Mapa das temperaturas media da Península Ibérica.pdf
Actividade -36.3- Mapa comparativo de temperaturas medias mínimas e máximas.pdf

Actividade 36.5-A vexetación de montaña segundo a altitude.pdf

Actividade-37-Climogramas do E.Español-1-.pdf
Actividade -38-Climogramas do E.Español.pdf
Actividade-39-Climogramas do E.Español-3-.pdf
Actividade-40-Climogramas do E. Español-4-.pdf
Actividade-41-Climogramas do E.Español-5-.pdf
Actividade -40-As actividades agrarias e pesqueiras.pdf
ACTIVIDADE-43-De clima oceánico.pdf
Actividade-44-De clima de montaña.pdf
Actividade-45-De clima continental.pdf
Actividade-46-De clima mediterraneo litoral.pdf
Actividade-47-De clima mediterraneo subdesértico.pdf
Actividade-48-De clima canario.pdf
Actividade 49.-Climas do E.Español.pdf
Actividade 49.-Climas do E.Español.pdf
Actividade 51-O sector turístico español.pdf

Actividade 60.1-Evolución da produción e da eportación do automóbil no E.E..pdf
Actividade 61 -Poboación do E.Español (1).pdf
Actividade -62- .Poboación do E.Español (2).pdf
Actividade - 63 -Poboación do Estado Español -3-.pdf
Actividade - 64 -Poboación do E. Español (4).-Inmigración.pdf
Actividade 65.Evolución da poboación do E.Español 2001-2013.pdf
Actividade-66-Evolución da natalidade no E.Español -1975-2012.pdf