--

ENLACES DE INTERESE-GALIZA


-Información xeográfica
Consellería de M.Ambiente-Territorio e Infraestuturas
1-Punto de acceso á información xeográfica
<Descarga de follas a escala 1.5.000./-Base topográfica de Galiza.Ano 2003
Ortofotografía.Voo amaericano.Ano 1956./-Ortofotografía PNOA:2009-2010
Outros mapas....
2-Rede Natura 2000.Zonificación

3-Funcionamento dunha depuradora

-Mapa de depuradoras./ Depuradoras en funcionamento

4-Visor xeográfico Galiza-Costa
-Hidroloxía: Galiza-Costa

5-Visor da Confederación Hidrográfica Miño-Sil
-Visor da Confederación Hidrográfica

6-Parroquias-Comarcas-Concellos
10-Nacións sen Estado