INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

RECURSOS EDUCATIVOS.-I.G.N

Instituto Galego de Estatistica

Portal educativo do Instituto Galego de Estatística

Instituto Nacional de Estatística

Mapas google

Imaxes de Satélite de todo o planeta

Información metereolóxica de Galiza**

Axencia Estatal de Metereoloxía

Cartografía e imáxes de satélite de Galiza

Cartografía e Imaxes dixitais da Terra

Instituto Español das TICS(tecnoloxías educativas)

Recursos e servicios para o profesorado (S.M.)

Xarxa Telemática Educativa de Catalunya

Educación na rede


INSTITUTO DE ESTUDOS DEMOGRÁFICO DE FRANCIA
-Páxina moi intereante sobre a poboación mundial:nacementos-mortalidade-pirámides....

Pirámides do mundo

-Permite confeccionar pirámides de poboación de todo o mundo

Pirámedes de Poboación

-Explicación básica das pirámides de poboación.Nivel básico

A POBOACIÓN MUNDIAL
-Explicación animada da evolución da poboación mundial. Equilibrio-Transición demográfica-futuro..

Recursos de XEOGRAFÍA en Internet

-Páxina con moitos recursos en Internet de xeografía

Diccionario Visual

Universo-Cartografía-Relevo-Clima-Hidrografía-Verbas


ENLACES MULTIMEDIA

O NOSO PLANETA NO UNIVERSO

A Vía Láctea-O Sistema Solar-A Terra-Os movimentos da Terra-As Liñas imaxinarias-As estacións do ano
Equinocio-Solsticio
A FORMACIÓN DOS CONTINENTES

Documentais de Agricultura/Astronomía/Xeoloxía... :

-O clima da terra

Climatoloxía

O Clima.Factores do Clima.Mapas do tempo..

-Páxina moi interesante para achegarse a climatoloxía(a atmósfera,as nubes,o clima...)

Atlas climático dixital da Peninsula Ibérica


Diccionario Visual de Xeografía Física

-Páxina interesante sobre :Terra e Universo-Cartografía-Relevo-Clima-Hidrografía-Termos

Grafico liñal,circular...comunidades autónomas,climas de España,poboación....

Os Símbolos de Galiza

XEOGRAFÍA E HISTORIA DE GALICIA

Nacións Europeas sen Estado

A auga,aplicacións enerxéticas na Galicia preindustrial

Planeta Dixital

A estructura vertical da Atmósfera (en francés)

O azul do Ceo ( en francés )

As Estacións do ano ( en francés )

Os Satélites xeoestacionarios ( en francés )

Observar as nubes ( en francés )

Os satelites e as súas aplicacións ( en francés )