GALIZA.jpg.
..
..
0-. Actividade.Galiza.Quebracabezas-1- .pdf
 1. Actividade.-Galiza.Quebracabezas-2-.pdf
 2. Actividades 1.4- Galiza.De ríos e rías.pdf
 3. Actividade 20.7-Provincia da Coruña.Concellos.pdf

 4. Actividade-23.6-Coñece Galiza.Pontevedra.pdf
 5. Actividade 3.4-Gráficos sobre a altitude de Galiza (1).pdf
 6. Actividade 4.1-Galiza comarcal.pdf
 7. Actividade- 30.1-
 8. Actividade-21-Climogramas de Galiza.pdf
 9. Actividade-23-Coñece Galiza.pdf
 10. Actividade-23.1-Coñece galiza.pdf
 11. Actividade-23.2-Coñece Galiza.pdf
 12. Actividade-23.3-Coñece Galiza.pdf
 13. Actividade-23.4-Coñece galiza.pdf
 14. Actividade-23.5-Coñece Galiza.pdf
 15. Actividade 23.6-Coñece Galiza.Concellos.pdf
 16. Actividade-24-Climogramas de Galiza.pdf
 17. Actividade-25-Climogramas de Galiza.pdf
 18. Actividade-26-Climogramas de Galiza.pdf
 19. Actividade-27-Climogramas de Galiza.pdf
 20. Actividade-27-Climogramas de Galiza.pdf
 21. Actividade-3-FÍSICO de Galiza
 22. Actividade-30. A-Mapa do índice de envellecemento.Galiza 2010.pdf
 23. Actividade-30.1-1. Mapa do crecemento naural.Galiza 2010.pdf
 24. Actividade-30.1-Movemento natural.Galiza 2010.pdf
 25. Actividade-30.2-1.Mapa densidade provincial.Galiza 2010.pdf
 26. Actividade-30.3-Poboación-A Galiza costeira e do interior.pdf
 27. Actividade-30.4.-Saldo vexetativo.Galiza 2001-2010.pdf
 28. Actividade-30.5-A Galiza costeira e do interior.Concellos.pdf
 29. Actividade 34.3-Pirámide de Galiza-1900 - 1970 - 2005.pdf
 30. Actividade-4-Galiza Comarcal
 31. Actividade-5 -Galiza Comarcal
 32. Actividade-6-Sopa de Letras.COMARCAS
 33. Actividade 1.2 -De ríos-rías-cidades e provincias.pdf
 34. Actividade 1.3-De ríos galegos.pdf
 35. Actividade 2.-RÍOS GALEGOS
 36. Actividade 2.2.-Lonxitude dos ríos galegos.pdf
 37. Actividade 2.3-Lonxitude dos ríos galegos (2 ).pdf
 38. Actividade 2.5-De cidades.Rías e Ríos.pdf
 39. Actividade 3.3-De rías e ríos.pdf
 40. Actividade 20.3-Provincia de Lugo.Concellos.pdf
 41. Actividade 20.3.1-De Concellos.LUGO.pdf
 42. Actividade 20.4-Provincia da Coruña.Concellos.pdf
 43. Actividade- 20.1-Provincia de Ourense.Concellos.pdf
 44. Actividade- 20.2-Provincia de Pontevedra.Concellos.pdf
 45. Actividade-1- e-2-CONCELLOS.pdf
 46. Actividade-3-Concellos.pdf
 47. Actividade-30.5-A Galiza costeira e do interior.Concellos.pdf
 48. Actividade-4-Concellos.pdf
 49. Actividade 12.1-De cidades e vilas.pdf
 50. Actividade 18.2-De autovias.De autoesrtadas.De cidades e vilas.pdf
 51. Actividade 13.-1-De Cidades e Serras.pdf
 52. Actividade-13-De Cidades e Vilas.pdf
 53. Actividade 13.2-De cidades e serras.pdf
 54. Actividade 16.De estradas e cidades.pdf
 55. Actividade-17-De estradas e cidades.pdf
 56. Actividade-18-De Estradas e cidades.pdf
 57. Actividade-20-De vilas galegas.pdf
 58. Actividade 1.2 -De ríos-rías-cidades e provincias.pdf
 59. Actividade-22-De ríos-rías-cabos e serras.pdf
 60. Actividade-29-Poboación-Observar e Comentar.pdf
 61. Actividade 31.1-Poboación.Grupos de idade.pdf
 62. Actividade 34.1-Pirámide de Poboación - CERVANTES-RIBEIRA.pdf
 63. Actividade-7-Poboación Comarcal
 64. Actividade-34-Pirámide de Poboación.pdf
 65. Actividade-34.2-Pirámide de poboación.pdf
 66. Actividade-34.3.Pirámides de Galiza-1900-1970-2005.pdf
 67. Actividade-30-Poboación-Elabora e Comenta
 68. Actividade-36-Elaborar e Comentar evolución dos aeroportos galegos 2002-2010.pdf
 69. Actividade-31-Poboación-Elaborar e Comentar gráfico
 70. Actividade-1.1-Ríos galegos.pdf
 71. Actividade .De Rías e Montes.pdf
 72. Actividade 3.3-De rías e ríos.pdf
 73. Actividade 3.6. De rías.pdf
 74. Actividade 4.1-Galiza comarcal.pdf
 75. Actividade-4-Galiza Comarcal
 76. Actividade-5 -Galiza ComarcalActividade-
 77. Actividade-6-Sopa de Letras.COMARCAS
 78. Actividade-7-Poboación Comarcal
 79. Actividade 12.1-De cidades e vilas.pdf
 80. Actividade.20.5-Provincia de Pontevedra.Concellos.pdf
 81. Actividade 13.-1-De Cidades e Serras.pdf
 82. Actividade 13.2-De cidades e serras.pdf
 83. Actividade 2.5-De cidades.Rías e Ríos.pdf
 84. Actividade-19-De cidades-vilas e ríos.pdf
 85. Actividade-20-De vilas galegas.pdf
 86. Actividade- 86.-Galiza.Idade media.1998-2012.pdf
 87. Actividade-30. A-Mapa do índice de envellecemento.Galiza 2010.pdf
 88. Actividade- 30.1-Movemento natural.Galiza- 2010.pdf
 89. Actividade-30.1-1. Mapa do crecemento naural.Galiza 2010.pdf
 90. Actividade-30.2-1.Mapa densidade provincial.Galiza 2010.pdf
 91. Actividade-30.2-Densidade poboacional.pdf
 92. Actividade 30.4-1-Saldo vexetativo 1975-2009.pdf
 93. Actividade-30.3-Poboación-A Galiza costeira e do interior.pdf
 94. Actividade-30.5-A Galiza costeira e do interior.Concellos.pdf
 95. Poboación.Superficie e Densidadde das provincias de Galiza.Ano 2009
 96. ACTIVIDADE 41-Poboación ocupada e a actividade económica.pdf
 97. Actividade 31.1-Poboación.Grupos de idade.pdf
 98. Actividade-29-Poboación-Observar e Comentar.pdf
 99. Actividade-31.2-Poboación.Grupos de idade. 1998-2011.pdf
 100. Actividade-32-POBOACIÓN-Elaborar e Comentar gráfica.pdf
 101. Actividade.Índice de envellecemento-2012.Galiza.pdf

107.Evolución da poboación e porcentaxe.Galiza-E.Español.1857-2014