. Concellos da Galiza 2 .Wikipedia

.Concellos da Galiza .Dixital

-Información da poboación dos concellos de Galiza.Ano 2016.Fonte:I.G.E.

.Clasificación dos concellos polo seu número de habitantes


-Información variada.Datos.Información estatistica.INTERACTIVO
-Información variada.Datos.Información estatística.INTERACTIVO
-Información variada.Datos.Información estatística.INTERACTIVO

-

-

. Superficie dos concellos.PONTEVEDRA

-Mapa de densidade de Galiza e por concellos.Ano 2010.Fonte:Instituto Galego de Estatística(I.G.E.)
-Fonte:Proxectoterra.Coag.
-Mapa dos concellos da provincia de Pontevedra e Ourense

-Mapa dos concellos da provincia de Lugo e A Coruña

-Fonte:concellos.info/mapas

SUPERFICIE,HABITANTES,COMARCAS,PARROQUIAS :

.-Concellos da provincia da CORUÑA

.-Concellos da provincia de LUGO

.-Concellos da provincia de OURENSE

.-Concellos da provincia de PONTEVEDRA

Save